Advisering

Parel is een landelijk adviescentrum voor interculturele leermiddelen dat zich richt op alle sectoren van het onderwijs. Parel is een onafhankelijke, professionele organisatie met ruim tien jaar ervaring op dit terrein.

Parel adviseert scholen en uitgeverijen bij het afstemmen van hun leermiddelen op de multiculturele samenleving. Met het veranderen van de samenleving, verandert ook het onderwijs. Leermiddelen spelen hierbij een belangrijke rol. In het bijzonder omdat het onderwijs tegenwoordig steeds meer een beroep doet op het zelfstandig leervermogen van de leerling.

Adviescentrum Parel helpt bij de ontwikkeling van interculturele leermiddelen. In een intercultureel leermiddel wordt duidelijk en positief aandacht geschonken aan de etnisch-culturele diversiteit van onze samenleving. In interculturele leermiddelen kunnen álle leerlingen hun achtergrond herkennen.


Het documentatiecentrum

In het documentatiecentrum van Parel vindt u leermiddelen en vakliteratuur. Het documentatiecentrum is op afspraak te bezoeken.

De Parel-helpdesk

Bij de helpdesk van Parel kunt u terecht voor informatie en deskundig advies op maat. Bijvoorbeeld: u bent docent en u wilt hulp bij het beoordelen van nieuw materiaal, of u bent auteur van schoolboeken en u wilt schrijven vanuit intercultureel perspectief.

Met tips, concrete voorbeelden en inspirerende ideeën helpen wij u daar graag bij.

Met de Parelwijzer kunt u ook zelf leermiddelen beoordelen op interculturele kwaliteit.

Dus bel, schrijf, fax, e-mail of kom langs. De medewerkers van de helpdesk staan u graag persoonlijk te woord. Wij zijn goed thuis in het onderwijs en deskundig op het gebied van interculturele leermiddelen. De dienstverlening van onze helpdesk is in principe gratis.

Landelijk Adviescentrum voor Interculturele Leermiddelen Parel..

 • Adviseert bij de ontwikkeling van leermiddelen die passen in een multiculturele samenleving. Ook adviseert Parel de overheid bij de ontwikkeling van nieuwe kerndoelen en eindtermen.
 • Publiceert brochures en modules voor het onderwijs.
 • Documenteert publicaties op het gebied van interculturele leermiddelen.
 • Organiseert workshops voor docenten, uitgevers, schrijvers van educatieve materialen en redacteuren.
 • Onderzoekt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van interculturele leermiddelen.
 • Stimuleert de opzet van adviescentra voor interculturele leermiddelen in andere Europese landen.
 • Registreert meldingen van racisme, stereotypen en vooroordelen in leermiddelen
 • Organiseert workshops voor docenten, uitgevers, schrijvers van educatieve materialen en redacteuren

Een greep uit de publicaties van Parel

Algemeen

 • De Parelwijzer: een criterialijst voor het beoordelen van leermiddelen

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

 • KiesKleurig, handleiding intercultureel lesmateriaal

Ook verkrijgbaar in Engelse versie: Choices of colour

 • Interculturele leermiddelen in de Tweede Fase/adviezen voor uitgevers en auteurs

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

 • Interculturele leermiddelen in de bve-sector/adviezen voor uitgevers en auteurs
 • Handleiding 'interculturele leermiddelen', voor docenten in de bve-sector

Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

 • Interculturalisatie én leermiddelen, modules voor pabo's en nieuwe lerarenopleidingen
 • Interculturalisatie én leermiddelen, module voor universitaire lerarenopleidingen

een aantal van deze publicaties is in interneteditie op deze site geplaatst en mag gedownload en/of afgedrukt worden voor eigen gebruik