Indicator

Parel Wijzer

Criteria voor interculturele leermiddelen

         ©Parel, Utrecht 2000
      
         

Hoofdgedachte

In een goed intercultureel leermiddel wordt duidelijk en positief aandacht 
     
geschonken aan de etnisch-culturele diversiteit van onze samenleving. 
     
Dit gebeurt wat betreft schaal van de samenleving, inhoud en vorm van het 
     
leermiddel en het daarbij gehanteerde perspectief.

 

Criteria

Deze hoofdgedachte is hieronder uitgewerkt in criteria die kunnen worden 
     
gehanteerd bij het samenstellen en het beoordelen van een leermiddel. 
     
Deze criteria kunnen niet los van elkaar worden gezien.

 

 • 1 Schaal van de samenleving
  • Wat betreft inhoud, vorm en perspectief (zie hieronder) past het leermiddel
  • 1a bij de huidige samenleving van de eigen school.
  • 1b bij de huidige Nederlandse samenleving.
  • 1c bij de huidige mondiale samenleving

 

 • 2 Inhoud
  • 2a Er zijn aansprekende onderwerpen voor jongens en meisjes met diverse etnisch-culturele achtergrond.
  • 2b Aspecten van de etnische en culturele diversiteit worden evenwichtig en zo objectief mogelijk belicht; stereotypen en vooroordelen worden vermeden.
  • 2c Het begrip "ras", met betrekking tot mensen, wordt uitsluitend gebruikt in verband met racisme en discriminatie.
  • 2d Racisme wordt afgewezen. Aandacht wordt besteed aan de dynamiek van racisme in relatie tot machtsverhoudingen en het verzet tegen racisme.
  • 2e Bijdragen vanuit diverse culturen aan het betreffende vak zijn in het leermiddel te vinden en worden als zodanig aan de orde gesteld.

 

 • 3 Vorm
  • 3a In taalgebruik wordt ook rekening gehouden met leerlingen voor wie Nederlands niet de eerste taal is.
  • 3b Docenten en leerlingen worden wat betreft werkvormkeuze en te beoefenen vaardigheden aangezet tot interculturele communicatie.
  • 3c Personen uit minderheidsgroepen en niet-westerse landen worden als individuen behandeld. Ze zijn zelf aan het woord en in beeld (in teksten en afbeeldingen).

   

 • 4 Perspectief
  • 4a Het gebruik van "wij" tegenover "zij" wordt vermeden.
  • 4b Diverse perspectieven, zoals "zwart" en "wit", "autochtoon" en allochtoon", "noord" en "zuid" en "man" en "vrouw" komen evenredig aan bod.


top of page